Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

BOEKING EN BETALING

ANNULERING EN WIJZIGING DOOR DE DEELNEMER

ANNULERINGEN DOOR LAHAYE CLIMBING

UITVOERING OVEREENKOMST

VERZEKERINGEN

KOSTEN EN PRIJZEN

PROGRAMMAWIJZIGINGEN

OVERMACHT

VERPLICHTINGEN KLANT/DEELNEMER

RISICO’S SPORTKLIMMEN

AANSPRAKELIJKHEID

KLACHTEN

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

MATERIAALHUUR

CURSSUSEN EN REIZEN

WORKSHOPS EN TRAININGEN

MINDERJARIGEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Maastricht onder nummer 16/2019 AL.