Privacybeleid

PRIVACYBELEID LAHAYE CLIMBING

Dit privacybeleid omschrijft hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken volgens de geldende wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacybeleid geldt voor alle persoonsgegevens die we verwerken en opslaan als u bij ons deelneemt aan een reis, cursus, workshop, training of van een andere dienst gebruik maakt en als u onze website bezoekt of op een andere manier contact met ons hebt.

MET WELK DOEL EN GRONDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

De door u verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden om onze producten/diensten veilig en verantwoord te kunnen leveren/uitvoeren, u te informeren omtrent uw geboekte reis, cursus, workshop of training en om de betalingen te kunnen afhandelen. We bewaren en gebruiken uw gegevens voor het voeren van een administratie en het naleven van de wettelijke en fiscale verplichtingen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ

– Voornaam
– Achternaam
– Adres
– Telefoon
– E-mail adres
– Geboortedatum
– Geslacht
– Klimniveau indoor
– Klimniveau outdoor
– Klimervaring jaren
– Medische en conditionele bijzonderheden
– Betaalgegevens (bankrekeningnummer)
– Eventueel contactgegevens van thuisblijvers in geval van nood
– Schriftelijke communicatie tussen u en Lahaye Climbing

OPSLAG PERSOONSGEGEVENS

Onze bedrijfsadministratie is opgeslagen op ons adres in Wijnandsrade en op onze server bij TransIP (www.transip.nl).

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij er een langere wettelijke termijn van toepassing is.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Lahaye Climbing deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is, dit geldt in de volgende gevallen:
– Op grond van wettelijke en fiscale verplichtingen
– Voor het uitvoeren van de overeenkomst
In ieder ander geval zal Lahaye Climbing expliciet toestemming vragen.

GOOGLE ANALYTICS

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Met deze statistiekdienst van Google kunnen we bezoekersgegevens bijhouden en statistieken genereren over hoe de website gebruikt wordt door bezoekers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lahaye Climbing heeft hier geen invloed op en heeft Google nooit expliciet toestemming gegeven om de verkregen informatie en/of data te gebruiken voor andere diensten, toepassingen of om die aan derden te verstrekken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN, VERWIJDEREN EN OVERDRAAGBAARHEID

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lahaye Climbing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens naar u, een ander of een door u genoemde organisatie, door te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: mail@lahayeclimbing.com

CONTACTGEGEVENS LAHAYE CLIMBING

Adres: Zinkenstraat 27
6363 EG Wijnandsrade
Telefoonnummer: +31-(0)6-41610125
E-mailadres: mail@lahayeclimbing.com

Beek, 25 mei 2018